Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSPZ-2019/000521

03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č, 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich v k.ú. Muráň na parcelách 904/6, 935/21, 930/12 a 930/14 (zastavaná plocha, ostatná plocha) v celkovom počte 32 ks pre žiadateľa  spoločnosť anarchy.sk.s.r.o,Muráň - Predná Hora.