Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-2014/000617

26.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku č.548/1 v k.ú. Jelšava pre žiadateľa Mesto Jelšava.