Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F2012/00743-HD

13.12.2012

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 72 ks drevín rastúcich na pozemkoch okolo obecného cintorína v k.ú. Muránska Huta pre žiadateľa Obec Muránska Huta.