Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F2012/00697-HD

15.11.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3

zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub 68 ks drevín rastúcich na pozemkoch č.p. 551, 552 a 553 v k.ú. Muránska Huta pre žiadateľa Obec muránska Huta