Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F2012/00637-HD

19.10.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín rastúcich na pozemku č. 873/2, 873/3, 874, 2089/2, 2089/3, 2231 v k.ú. Muráň pre žiadateľa Františka Laurenčíka, bytom Muráň č. 205, 04901 Muráň