Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00517-HD

14.08.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  na  výrub 4 ks briez rastúcich v intraviláne  na pozemku č.624/1 v k.ú. Jelšava pre žiadateľa Mesto Jelšava.