Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00112-HD

06.03.2013

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. na výrub drevín rastúcich v lokalite Korimovo v k.ú. Muránska Lehota pre žiadateľa EPPROS, s.r.o., Bratislava