Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00049- HD

10.01.2013

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub drevín rastúcich v obecnom parku  v k.ú. Lubeník, č.p. 388 pre žiadateľa obec Lubeník