Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

f/2013/00048- HD

10.01.2013

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výárub drevín rastúcich na pozemku č. 725/1 v k.ú. Muránska Huta pre žiadateľa Ing. Cyrila Buksu, V. Clementisa 13, 05001 Revúca