hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-LC-OSZP-2018/011916

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 68 písm. w) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na prevádzkovanie  plávajúceho zariadenia, na státie plávajúceho zariadenia na  vodnom toku alebo inej vodnej ploche  - umiestnenie štyroch plávajúcich zariadení  - rekreačné domy na VN Ružiná v k.ú. Divín na parcele č. 1641 a 1638/1 pre S&P-Holding s.r.o., J.C. Hronského 1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 057 916