hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2018/000857/JAG

Svojpomocného rodinného družstva Poľana, Vrch Slatina č. 1088, 976 53 Lom nad Rimavicou, o udelenie súhlasu podľa  § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z.     na výrub  stromov a kríkov, rastúcich mimo lesa, na pozemku parc.  KN-E č. 15 213 – (KN-C   č. 15 213/1 (TTP), KN-C       č. 15 213/2 (Orná pôda)), KN-C č. 15 220/46 (TTP), v CHKO Poľana, v kat. úz. Hriňová.