Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2018/000253/JAG

15.02.2018

Imrich Lupták, Skliarovo 286, 962 12 Detva, žiada o súhlas na výrub stromov  na poz. parc. KN -C č. 8954 (TTP) , v k. ú. Detva