Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2017/001166/JAG

24.10.2017

Anton Kuric, bytom Mierová 75/9, Budča žiada o výrub stromov (jabloň, čerešňa, slivka), na pozemku parcely KN-C č. 4482 (TTP) v k. ú. Dúbravy