domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-DT-OSZP-2017/001166/JAG

Anton Kuric, bytom Mierová 75/9, Budča žiada o výrub stromov (jabloň, čerešňa, slivka), na pozemku parcely KN-C č. 4482 (TTP) v k. ú. Dúbravy