Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2016/001241/JAG

08.11.2016

Ján Bariak, SHR, Shohy 1053, 962 05 Hriňová žiada o súhlas na výrub stromov na parc. KN-C č. 15231/1, 15232, 15235/1, 15732/1, 15734/1, 15736, 15737/1, 15231/2 v k. ú. Hriňová