Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2016/000415/JAG

22.03.2016

Žiadosť na výrub drevín-Dana Murínová, Skliarovo 228, výrub  na parcele KN-C č. 8900(KN-E č. 7269) v k. ú. Detva