Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000936JAG

14.10.2015

Žiadosť na výrub stromov-Jozef Zvara,SHR, Dúbravy 366, 962 12 Detva na poz. parc. KN-C č. 888/1, 8879/1 v k. ú. Detva