Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000830/JAG

03.09.2015

Žiadosť na výrub stromov Ľudmila Malčeková, Hriňová, na parcele KN-E č. 5545/1 v k. ú. Hriňová