Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000466/JAG

07.05.2015

Mesto Detva žiada o udelenie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. k) na organizovanie verejného športového podujatia-52. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska  na Poľane, dňa 30.05.2015.