Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000324/JAG

10.03.2015

Žiadosť na výrub drevín v k.ú. Dúbravy na parcele KN-C č. 1004/1-Ing. Soňa Matunáková, PhD., Iviny 288