Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2014/00231

26.02.2014

Národná dialničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava žiada o súhlas podľa §6 ods. 2 na zásah do biotopov európskeho a národného významu pre realizáciu R2 Zvolen východ-Pstruša.