Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2013/00244/JAG

23.12.2013

Vladimír Mihál, M.Bela 10, 974 11 B. Bystrica žiadosť o výrub stromov na poz. parc. KNC č. 1008, 912/3 v k. ú. Dúbravy