Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2013/00123/JAG

31.10.2013

Poľnohospodárske družstvo Očová -žiadosť o súhlas na výrub stromov v k.ú. Dúbravy