Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2013/00289/JAG

15.04.2013

Dana Murínová, výrub stromov, parcela KN-E č. 7269 v k.ú. Detva