Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2013/00067/JAG

14.01.2013

Žiadosť Jozefa Matúšku na výrub stromov na pozemku parcely KN-E č. 7337 v CHKO Poľana, v k. ú. Detva