Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2012/00233/JAG

20.11.2012

Žiadosť na výrub drevín na pozemku parcely KN-E č. 5545/1 v k.ú. Hriňová v CHKO Poľana-Malček Štefan, Priehalina č. 513, 962 05 Hriňová