Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2012/00229/JAG

13.11.2012

Žiadosť na výrub stromov v CHKO Poľana, na parcele KN-C č. 5548-Mariana Halajová, Kriváň 142