hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BR-OSZP-2019/001788 Kuk

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na parcelách registra C:

KN č.: 4083/1, 4087, 3256/6, 2433, 2432/72, 3257/1, 3259, 3231, 3239, 3260/1, 3262/1 v k.ú. Polomka

KN č.: 1285, 1282, 1394, 1395, 1250/1, 1253/1, 1448, 1439, 1438/1, 1449 v k.ú. Bacúch

Žiadateľ: MaJa, s.r.o., Jegorovova 3, 976 66 Polomka.

Žiadateľ na uvedených parcelách bude pestovať obilniny a krmoviny na ornej pôde a krmoviny na TTP podľa osevného plánu, ktorý sa každoročne obmieňa na základe agrotechnických postupov.