Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BR-OSZP-2014/006635 Tic

21.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie parcely KN č. 460/43 v k.ú. Bystrá (II. stupeň ochrany OP NAPANT), pre žiadateľa EAM s.r.o.