Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Archív podujatí

Informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu SK-Klíma podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03 (ClimaEdu) určenej pre základné a stredné školy.

Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu SK-Klíma podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02 (ClimaUrban).

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate.

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre MESTÁ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci programu SK-Climate.

Informačný seminár pre mestá (Banská Bystrica)

Dňa 5. septembra 2019 sa v Banskej Bystrici konal informačný seminár o možnostiach podpory financovania opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v mestách.