hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Archív podujatí

Informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu SK-Klíma podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03 (ClimaEdu) určenej pre základné a stredné školy.

Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu SK-Klíma podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02 (ClimaUrban).

On-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) - ClimaLocal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ – ClimaLocal (tzv. „Matchmaking Event“).

Otvorená registrácia na Informačný on-line seminár k výzvam ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) v rámci programu SK-Klíma

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní on-line Informačného seminára k výzvam ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo)

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate.

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre MESTÁ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci programu SK-Climate.

Informačný seminár pre mestá (Banská Bystrica)

Dňa 5. septembra 2019 sa v Banskej Bystrici konal informačný seminár o možnostiach podpory financovania opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v mestách.

SK-Klíma: Online Informačný seminár k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) o organizovaní on-line Informačného seminára k príprave a spracovaniu Priebežnej správy o projekte.