Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Klíma“) podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02 s názvom „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban), ktoré sú určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. 

Informačný seminár sa uskutoční 15. januára 2020 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), Tajovského 28,  Banská Bystrica. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku.

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa, prosím, registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: registračný formulár - seminár k výzvam ACC01 a ACC02

Kapacitné možnosti miestnosti sú limitované, preto je možné registrovať maximálne dvoch účastníkov za organizáciu. Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Registrácia je otvorená do 9. januára 2020 (23:59 CET). Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu v prípade naplnenia kapacitných možností. 

PROGRAM:

09,30 - 10,00 Registrácia účastníkov 

10,00 – 13,00 Prezentácia detailných informácií k výzvam ACC01/ACC02 a Q&A

Prezentácia zo seminára je k dispozícii na stiahnutie: