domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre MESTÁ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci programu SK-Climate. 

Dátum a miesto podujatia

Informačné podujatie sa bude konať dňa 29. októbra 2019 v priestoroch donorského programového partnera Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku na adrese Middelthuns gate 29, 0368 Oslo, Nórske kráľovstvo. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Oprávnení účastníci

Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest nad 15 000 obyvateľov a potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov. Účastníkmi podujatia môžu byť predstavitelia vedenia mesta, zamestnanci oddelení životného prostredia, územného plánovania, alebo medzinárodných vzťahov atď. Od účastníkov sa očakáva, aby na podujatí v anglickom jazyku predstavili aktivity a opatrenia mesta v rámci pripravovanej žiadosti o projekt, ktorú mesto plánuje podať v rámci Programu SK-Climate. 

Spôsob a termín registrácie

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár v Anglickom jazyku použitím preddefinovaného formulára. Podpísaný, naskenovaný formulár je potrebné e-mailom odoslať  na adresu bilateralnyfond@enviro.gov.sk. Mesto môže predložiť iba jeden registračný formulár. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Registration – Oslo 2019“. Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. otóbra 2019 (23:59 CET)

Mesto môže nominovať maximálne dvoch účastníkov, pričom nominácia oboch účastníkov nie je povinná.  Náklady na druhého nominovaného účastníka budú refundované Správcom programu len v prípade zostatkovej finančnej alokácie, v opačnom prípade musia byť hradené nominujúcou inštitúciou. 

Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch:  

Oznámenie (v Slovenskom jazyku) 
Oznámenie (v Anglickom jazyku)
Registračný formulár (v Anglickom jazyku)
Zoznam oprávnených miest (v Slovenskom jazyku) 
Pravidlá financovania (v Anglickom jazyku) 
Program podujatia (v Anglickom jazyku)

Počet miest je limitovaný. Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out), ako aj zastúpenie miest.  

Prezentácie z podujatia k dispozícii na stiahnutie: