domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. 

Dátum a miesto podujatia

Informačné podujatie sa bude konať dňa 20. novembra 2019 v Štiavnických Baniach, Slovenská republika. Presné miesto podujatia bude potvrdené vybraným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu.

Oprávnení účastníci

Cieľovou skupinou podujatia sú zástupcovia základných a stredných škôl na Slovensku a potenciálni partneri z Nórska. Na podujatí majú školy príležitosť predstaviť aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v rámci pripravovanej žiadosti o projekt, ktorú škola plánuje podať v rámci Programu SK-Climate. Účastníci z Nórska tiež uvedú krátke prezentácie. 

Spôsob a termín registrácie

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár použitím preddefinovaného formulára zverejneného spolu s týmto oznámením. Vyplnený formulár vo formáte MS .doc/.docx je potrebné e-mailom odoslať  na adresu bilateralnyfond@enviro.gov.sk. Škola môže predložiť iba jeden registračný formulár. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Registrácia – školy 2019“. Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 30. októbra 2019 (23:59 CET)

Škola môže nominovať maximálne dvoch účastníkov, pričom nominácia oboch účastníkov nie je povinná. Náklady súvisiace s účasťou nominovaných účastníkov zo Slovenska budú hradené vysielajúcou inštitúciou.

Bližšie informácie o podmienkach účasti a registrácie sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch:   

Oznámenie (v Slovenskom jazyku) (PDF, 467kB)
Oznámenie (v Anglickom jazyku) (PDF, 467kB)
Registračný formulár (v Slovenskom jazyku) 
Predbežný program podujatia (v Anglickom jazyku) 

Počet miest je limitovaný. Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out), ako aj zastúpenie škôl. Záujemcovia budú o výsledkoch výberu uchádzačov informovaní e-mailom najneskôr do 5. novembra 2019. 

       

Prezentácie z podujatia k dispozícii na stiahnutie: