hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácie

Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov prijatá na úrovni Európskej únie uvádza rôzne opatrenia, ktoré pokiaľ je to možné sú začleňované do existujúcich právnych nástrojov a politík, ale niektoré opatrenia si vyžadujú prijatie nových právnych predpisov. Prijatím novej legislatívy sa rozširuje regulačný rámec Spoločenstva týkajúci sa pesticídov aj na oblasť samotného využívania pesticídov. Využívanie pesticídov je okrem toho ovplyvnené – priamo alebo nepriamo – právnymi predpismi v oblastiach iných politík, ako sú vodohospodárska politika, poľnohospodárska politika, ochrana pracovníkov a výskum. Gestorom revidovaných aj nových právnych predpisov, ktoré vyplývajú z tematickej stratégie je MPaRV SR.MŽP SR a jeho odborné organizácie spolupracujú v rámci odborných a expertných skupín s príslušnými organizáciami rezortu pôdohospodárstva