Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Súčasný národný právny rámec, ktorý zahrňuje oblasť pesticídov vo vzťahu k ochrane životného prostredia: