Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/014182

29.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Obec Ožďany na parcele KN E 4163/1 v k.ú. Ožďany