Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000783/JAG

17.08.2015

Žiadosť na výrub stromov Ján Krahulec, Priehalina č. 477-na parcele KN-C č. 5611/1, 5611/4 v. k.ú. Hriňová