hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odborné poradenstvo v oblasti IPKZ

Žiadosť o vydanie osvedčenia na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa ods. 4 § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielajte na e-mail  a žiadosť s prílohami poštou na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor integrovanej prevencie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava


Žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 1 č. vyhlášky 11/2016 Z. z.(pdf, )
, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poplatok za vykonanie skúšky (doc, 29 kB) (verzia PDF, 84 kB )

Kontakt e-mail: