hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácie, usmernenia

I. USMERNENIA, STANOVISKÁ

II. INFORMÁCIE
Pridané 18.9.2023

Pozvánka na Online konferencie na podporu financovania projektov v priemyselných prevádzkach - 10.10.2023

Žiadosť o vydanie osvedčenia IPKZ

Žiadosť o vydanie osvedčenia na poskytovanieodborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa ods. 4 § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielajte na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor integrovanej prevencie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 1 č. vyhlášky 11/2016 Z. z., (PDF 372kB) ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
O najbližšom termíne budeme informovať tu a uchádzačom, ktorí zaslali žiadosť zašleme pozvánku na konanie skúšky. Termín 27. 3. 2019
Poplatok za vykonanie skúšky. (74kB)
Kontakt e-mail:

Pridané 24. 7. 2018

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre kováčne a zliarne.

Výzva expertov a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine "Kováčne a zliarne"

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (PDF 103kB).

Pridané 16. 10. 2017

Pridané 07. 03. 2017
Výzva pre expertov - členstvo v národnej technickej pracovnej skupine „Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle“ (TPS WGC) a prvé zasadnutie (PDF 107kB)
Pridané 01. 03. 2017

Pridané 01. 07. 2016

Pridané 01. 07. 2016

Link

Link

  1. Smernica 2010/75/EU o priemyselných emisiách - 1. reporting (2013)
    https://circabc.europa.eu/w/browse/eaf86daa-8efb-4fd6-9a74-6156ef917ac7
  2. Smernica 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC) - 5. reporting (2012-2013)
    https://circabc.europa.eu/w/browse/bdf649e5-f315-45c7-9652-cacc1a013150

(uverejnené 22. 04. 2016)

(uverejnené 19. 02. 2016)