hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Konzultácie

Ex post hodnotenie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 14. novembra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovných regulácií:

1. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 63 ods. 1

Termín ukončenia konzultácií: 11. decembra 2022
Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácii_eia (PDF, 420 kB)
Príloha k oznámeniu (DOCX, 15 kB)
Kontaktná osoba: Mgr. Dáša Hanuščinová

2. Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 13 ods. 3

Termín ukončenia konzultácií: 11. decembra 2022
Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácii_OIP (PDF, 425 kB)
Príloha k oznámeniu (DOCX, 15 kB)
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Tichá

iveta.ticha@enviro.gov.sk