Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Geológia - Podzemná voda


Začiatok stránky:

Podzemná voda

Usmernenie pre žiadateľov o povolenie na osobitné užívanie vôd

Spoločné usmernenie generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov a generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre žiadateľov o povolenie na osobitné užívanie vôd (pdf, 327,57 kB) podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.