hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Právne predpisy EÚ

Stav k 1. 12. 2021

Požiadavky a podmienky nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu

 

Halóny na kritické použitie

Používanie kontrolovaných látok na laboratórne a analytické účely

Nahlasovanie údajov o metylbromide

 


Prístup k právu Európskej únie: Eur-lex