Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Švrtá výzva

Posledná výzva Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa OTVORENÁ!

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013 na svojej stránke www.southeast-europe.net dňa 10. októbra 2011 zverejnil vyhlásenie poslednej - 4. výzvy na predkladanie projektov nadnárodnej spolupráce. Výzva bude otvorená do 25. novembra 2011, do 16.oo hod.

 

Vedúci partneri môžu predkladať projekty vo všetkých oblastiach intervencie, ktoré sú rozdelené do 4 hlavných tém:

  1.  Uľahčovanie inovácií a podnikania - podpora inovácií, podnikania, znalostnej ekonomiky a zlepšovanie integrácie a ekonomických vzťahov
  2. Ochrana a zlepšovanie životného prostredia – zlepšovanie podmienok životného prostredia, lepšie riadenie a spolupráca na ochrane prírody a človeka
  3. Zlepšovanie dostupnosti – zlepšovanie dostupnosti európskych sietí, koordinovaný rozvoj dostupnosti a podpora multimodálnosti
  4. Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti udržateľného rastu - integrované stratégie pre mestské oblasti a regionálne systémy, využitie kultúrnych hodnôt,  udržateľný rozvoj

 

Indikatívna výška dostupných zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na túto výzvu je 52,7 mil. EUR. Pre partnerské krajiny mimo krajín EÚ sú alokované zdroje IPA a ENPI v celkovej výške 11,8 mil. EUR

 

Bližšie informácie o oblastiach intervencie, o podmienkach účasti vo výzve, ako aj všeobecné informácie o programe nájdete na stránke programu www.southeast-europe.net, ako aj na stránke Ministerstva životného prostredia SR (v časti Operačný program Juhovýchodná Európa).

 

Informácie Vám tiež poskytne Kontaktné miesto pre program na Slovensku:


 

 

Príprava na 4. Výzvu na predkladanie projektov v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa

Otvorenie nasledujúcej 4. výzvy je plánované na október 2011. Výzva bude prebiehať iba v jednom kroku, t.j. počas doby jej zverejnenia (cca. 7 týždňov) sa budú predkladať už kompletné projektové žiadosti. Aby mali potenciálni žiadatelia a projektoví partneri dostatok času na prípravu kvalitného projektu, program na svojej stránke http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/ zverejnil tzv. predbežné oznámenie (pre-announcement) a súvisiace dokumenty. Pre výzvu bude k dispozícii cca. 43 mil. EUR zo zdroja ERDF a ďalšie zdroje nástrojov IPA a ENPI.

 

Dokumenty k 4. výzve nájdete aj tu: (prosím sem pripojiť súbory v prílohe):

 

 

 

4. výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013. Posledná ... !!!

Ako sme už avizovali, posledná, v poradí 4. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu Juhovýchodná Európa (SEE) by mala byť zverejnená 10. októbra 2011, s predpokladanou uzávierkou okolo 21. až 25. novembra 2011. Výzva bude otvorená pre všetky priority a oblasti intervencie Programu SEE:

Alokácia určená pre túto výzvu bude min. 43 mil. EUR zo zdroja ERDF, viac ako 6 mil. EUR zo zdroja IPA a 1 mil. EUR z finančného nástroja ENPI. Disponibilná suma sa môže navýšiť po započítaní zostatkov z realizovaných projektov.

Posledná výzva bude prebiehať iba v jednom kroku, t.j. bez predkladania projektových zámerov (ako to bolo v predošlých výzvach). Žiadatelia a partneri by preto mali včas začať s prípravou projektu a aktívne spolupracovať.

Pre podrobnosti o požiadavkách odporúčame sledovať informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej stránke programu www.southeast-europe.net, prípadne kontaktovať Kontaktné miesto programu SEE na Slovensku:

V súčasnosti je na stránke programu zverejnená informácia o otvorenej predbežnej registrácii (PRE-REGISTRATION) žiadateľov (teda vedúcich partnerov), ktorí plánujú predkladať projekt v rámci 4. výzvy. Projektové žiadosti v tejto výzve musia byť predložené prostredníctvom informačného a monitorovacieho systému IMIS. Predbežná registrácia je povinným krokom pre všetkých vedúcich partnerov pre zabezpečenie vstupu do systému IMIS 2007 – 2013 a predloženie projektovej žiadosti v rámci 4. výzvy!!!

V prípade, že dosiaľ nie ste registrovaným užívateľom, zaregistrujte sa na http://www.se-eu.net/en/registration/

Zároveň si dovoľujeme informovať potenciálnych žiadateľov a partnerov, že Kontaktné miesto pripravuje INFORMAČNÝ DEŇ k 4. výzve, ktorý sa bude konať koncom mesiaca október 2011. Bližšie informácie o obsahu informačného dňa a možnostiach registrácie budú zverejnené v najbližších dňoch.