domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Aktuálne

Dňa 16.7.2015 sa v Bratislave uskutoční 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Juhovýchodná Európa. Zasadnutie bude realizované v rámci predsedníctva SR a jeho predmetom budú otázky spojené s ukončovaním Operačného programu Juhovýchodná Európa.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou ku dňu 1. máj 2015 došlo k presunu časti činností Národného orgánu pre programy nadnárodnej spolupráce Operačný program Stredná Európa 2007 – 2013 a Operačný program Juhovýchodná Európa 2007 – 2013, predstavujúcich Kontrolu prvej úrovne (First Level Control), na Slovenskú agentúru životného prostredia. Relevantné kontaktné údaje nájdete v sekcii Kontakty. 

Spoločný technický sekretariát Operačného programu Juhovýchodná Európa zverejnil Výročnú správu o implementácii Operačného programu Juhovýchodná Európa za rok 2014 spolu s informáciou, predmetom ktorej je zhrnutie obsahu Výročnej správy o implementácii Operačného programu Juhovýchodná Európa za rok 2014. Informácia (pdf, 159 kB) ako aj samotná Výročná správa (pdf, 3 830 kB) sú v anglickom jazyku.

 

Slovenská republika bude v priebehu roka 2015 predsedníckou krajinou v rámci programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013. V rámci výkonu predsedníctva je naplánované aj zasadnutie Monitorovacieho výboru programu v Bratislave.

 

Septembrová Výročná konferencia v Ľubľane

Posledná Výročná konferencia programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa s názvom „SEE hodnotné úspechy pre budúcnosť“ sa uskutočnila v dňoch 24.9.2014 a 25.9.2014 v Ľubľane (Slovinsko). Konferencia bola vysielaná naživo cez stránku SEE a jej cieľom bolo stať sa kľúčovou udalosťou v oblasti územnej spolupráce v Juhovýchodnej Európe.

Bližšie informácie, ako aj prezentácie a fotodokumentáciu ku konferencii nájdete na webstránke:

http://www.seeconference2014.net/

 


Riaditeľ – Head of Joint Technical Secretariat

„Spoločný technický sekretariát (JTS) pre program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013 so sídlom v Budapešti vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Riaditeľ – Head of Joint Technical Secretariat“.

Viac informácií môžete získať na webstránke:

http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/vacancy-headofthejointtechnicalsecretariat ,

alebo v tomto dokumente: SEE JTS vacancy announcement - HD1 - 2013 (pdf, 183 kB) 

 

Výročná konferencia

Riadiaci organ a Spoločný technický sekretariát programu Juhovýchodná Európa v Budapešti Vás pozýva na výročnú konferenciu Programu Juhovýchodná Európa pod názvom "SEE úspechy s ohľadom na nové programy v danom priestore". Konferencia sa bude konať dňa 19. júna 2013 v meste Bukurešť/Rumunsko. Hlavnými cieľmi konferencie sú:

 

Všetky potrebné informácie, registračný formulár, ako aj program konferencie nájdete na webovom sídle programu Juhovýchodná Európa. Registrácia bude ukončená dňa 31.5. 2013.
http://www.seeconference2013.net/index.php

 


 

Súčasný stav programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa

V nadväznosti na rozhodnutie členov monitorovacieho výboru v júni 2012 v Bologni, Spoločný technický sekretariát v Budapešti začal proces conditions clearing vo všetkých 37 projektoch, ktoré boli schválené s podmienkou v rámci 4. výzvy na predkladanie projektov. Celková suma pre 4. výzvu bola vo výške 48 543 094,01 EUR pre ERDF. Prvé kontrakty pre projekty 4. výzvy boli podpísané v októbri 2012. Na základe rozhodnutia členov monitorovacieho výboru bol dňa 28. septembra 2012 začatý proces conditions clearing pre 10 vybraných projektov, ktoré sa nachádzali na rezervnom zozname v rámci 4. výzvy. Členovia monitorovacieho výboru dňa 14.12. 2012 v rámci písomnej procedúry schválili všetkých 10 projektov z rezervného zoznamu na financovanie, medzi nimi aj projekt PPP4 Broadband so slovenským vedúcim partnerom v celkovej výške 999 239,60 EUR.
Očakáva sa, že všetkých 40 projektov 1. výzvy v októbri 2013 ukončí svoje projektové aktivity. Projekty 2. a 3. výzvy sú vo fáze implementácie.

V súčasnosti prebieha príprava programov Európskej územnej spolupráce na nové programové obdobie 2014 – 2020. Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa v novom programovom období zaniká a pre daný priestor sa vytvárajú dva nové programy nadnárodnej spolupráce:

 

1. Danube region (Dunajský región) - geograficky pokrýva tie isté krajiny ako Dunajská stratégia, pre tento program je oprávnené celé územie Slovenska

2. Southeast Gateway (Juhovýchodná brána) – územie Slovenska nie je oprávnené pre daný program

 


 

Lead Partner Seminar of the 4th Call projects on 10-11 December 2012 in Budapest (Venue: Danubius Hotel Gellert- Szent Gellért tér 1, H- 1111 Budapest

Seminár „SMART SEE: Thinking of the future based on the experience gained“ 30. október 2012, Temešvár (Timisoara – Rumunsko)

Vážení projektoví partneri a uchádzači o partnerstvo,
v mene Národnej Rozvojovej agentúry v Maďarsku, ktorá je Riadiacim orgánom pre program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa si vás dovoľujeme pozvať na seminár organizovaný v spolupráci s Národným orgánom a Národným Kontaktným miestom v Rumunsku, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu, Sekciou Európskej teritoriálnej Spolupráce. Seminár sa bude konať dňa 30. Októbra 2012 v hoteli Timisoara, v Temešvári (Rumunsku) pod názvom: „Inteligentná Juhovýchodná Európa: Premýšľanie o budúcnosti na základe skúseností“ .

Seminár je tematicky zameraný na jednu z hlavných priorít, ktorou sa zaoberá stratégia EÚ 2020: Inteligentný rast. Na seminári sa zúčastnia aj experti v danej oblasti a široká odborná verejnosť. Plenárne zasadnutia a workshopy vytvoria možnosti prediskutovať Inteligentný rast v oblasti Juhovýchodnej Európy - premýšľanie o budúcnosti na základe skúseností.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť registračný formulár (zip,112  kB), program seminára (pdf, 195 kB)

 


 

Riaditeľ Spoločného technického sekretariátu v Budapešti

 

Spoločný technický sekretariát (JTS) pre program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013 so sídlom v Budapešti vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Riaditeľ“.
Viac informácií môžete získať na webstránke http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/headjts,
alebo v tomto letaku: SEE JTS vacancy announcement - HD1 2012 (pdf, 171 kB)

Pozícia je otvorená do 27.4.2012.


 
Manažér komunikácie

Spoločný technický sekretariát (JTS) pre program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013 so sídlom v Budapešti  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Manažér komunikácie“.

Viac informácií môžete získať na webstránke http://www.southeast-europe.net/en/

alebo http://www.eurobrussels.com/job_display/19037/Communication_Manager_Southeast_Europe_Transnational_
Cooperation_Programme_Budapest_Hungary

Pozícia je otvorená do 25.3.2012.


 

POZOR – PRIPOMÍNAME TEMÍNY PRE 4. VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV!

Konečný termín na predloženie elektronickej verzie projektovej žiadosti prostredníctvom IMIS, vrátane všetkých požadovaných dokumentov, je 25. novembra 2011 do 16.00 hod

Následne, papierová verzia žiadosti musí byť doručená na JTS v Budapešti najneskôr 2. decembra 2011 do 14.00 hod (nestačí takýto dátum na poštovej pečiatke)

Kontaktné miesto SEE
Zuzana Fáberová - 02/5956 2432
Zuzana Boďová - 02/5956 2191

 

Zmena termínu Registrácie hlavných partnerov programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2014!

Spoločný technický sekretariát (JTS) vydal rozhodnutie o posunutí termínu uzávierky registrácie hlavných partnerov v rámci 4. Výzvy programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa. Potenciálni hlavní partneri tak majú možnosť zaregistrovať svoju organizáciu do 7.11.2011 do 12,00 hod.

Pre viac informácii kontaktujte Kontaktné miesto programu na Slovensku:

INFORMAČNÝ DEŇ K 4. VÝZVE SEE

Kontaktné miesto pre Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa na Slovensku organizuje Informačný deň v rámci 4. výzvy na predkladanie projektov SEE.
Výzva je otvorená od 10.10.2011 do 25.11.2011.

Informačný deň sa bude konať v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave (Patrónka), dňa 27. Októbra 2011, so začiatkom o 10.00 hod.

Informačný deň je určený pre partnerov, ktorí majú vážny záujem zapojiť sa do projektu v úlohe vedúceho alebo projektového partnera a podieľajú sa na formovaní partnerstiev a príprave projektu.

Obsahom informačného dňa bude objasnenie:

Popoludní (cca 13.00) bude prezentovaný základný rámec výkonu kontroly oprávnenosti výdavkov, ktorá je nevyhnutná vo fáze implementácie schválených projektov pre úspešnú refundáciu výdavkov projektového partnera.  

 

Registrovať sa môžete zaslaním správy s potvrdením účasti a uvedením mena a priezviska zúčastnených osôb, organizácie, kontaktu (mail, telefón) na nižšie uvedené adresy.

Kontaktné miesto SEE:

Zuzana Fáberová
odbor riadenia programov, sekcia environmentálnych programov a projektov
5956 2432

Zuzana Boďová
odbor riadenia programov, sekcia environmentálnych programov a projektov
5956 2191

 

 


 

Posledná výzva Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa OTVORENÁ!

 

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013 na svojej stránke www.southeast-europe.net dňa 10. októbra 2011 zverejnil vyhlásenie poslednej -4. výzvy na predkladanie projektov nadnárodnej spolupráce. Výzva bude otvorená do 25. novembra 2011, do 16.oo hod.

 

Vedúci partneri môžu predkladať projekty vo všetkých oblastiach intervencie, ktoré sú rozdelené do 4 hlavných tém:

 1.  Uľahčovanie inovácií a podnikania - podpora inovácií, podnikania, znalostnej ekonomiky a zlepšovanie integrácie a ekonomických vzťahov
 2. Ochrana a zlepšovanie životného prostredia – zlepšovanie podmienok životného prostredia, lepšie riadenie a spolupráca na ochrane prírody a človeka
 3. Zlepšovanie dostupnosti – zlepšovanie dostupnosti európskych sietí, koordinovaný rozvoj dostupnosti a podpora multimodálnosti
 4. Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti udržateľného rastu - integrované stratégie pre mestské oblasti a regionálne systémy, využitie kultúrnych hodnôt, udržateľný rozvoj

 

Indikatívna výška dostupných zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na túto výzvu je 52,7 mil. EUR. Pre partnerské krajiny mimo krajín EÚ sú alokované zdroje IPA a ENPI v celkovej výške 11,8 mil. EUR

 

Bližšie informácie o oblastiach intervencie, o podmienkach účasti vo výzve, ako aj všeobecné informácie o programe nájdete na stránke programu www.southeast-europe.net, ako aj na stránke Ministerstva životného prostredia SR (v časti Operačný program Juhovýchodná Európa).

 

Informácie Vám tiež poskytne Kontaktné miesto pre program na Slovensku:4. Výzva na predkladanie projektov v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa práve zverejnená!

 

Pripravovaná výzva, na rozdiel od predošlých tzv. dvojkrokových, bude do 25.novembra 2011 otvorená pre žiadateľov, ktorí predložia úplné projektové žiadosti v rámci niektorej zo 4 prioritných osí a oblastí intervencie

Priorita 1 INOVÁCIE

1.1 Develop technology & innovation networks in specific fields;
1.2 Develop the enabling environment for innovative entrepreneurship;
1.3 Enhance the framework conditions and pave the way for innovation;

Priorita 2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.1 Improve integrated water management and flood risk prevention;
2.2 Improve prevention of environmental risk;
2.3 Promote cooperation in management of natural assets and protected areas;
2.4 Promote energy and resource efficiency;

Priorita 3 DOSTUPNOSŤ

3.1 Improve coordination in promoting, planning and operation for primary and secondary transportation networks;
3.2 Develop strategies to tackle the “digital divide”;
3.3 Improve framework conditions for multi-modal platforms;

Priorita 4 UDRŽATEĽNÝ RAST

4.1 Tackle crucial problems affecting metropolitan areas and regional systems of settlements;
4.2 Promote a balanced pattern of attractive and accessible growth areas;
4.3 Promote the use of cultural values for development.

Predbežná alokácia na výzvu je min. 43 mil. EUR zo zdroja ERDF.

Všetky relevantné informácie a dokumenty nájdete na stránke programu http://www.se-eu.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/

Niekoľko projektových nápadov a partnerstvá môžete hľadať na stránke http://www.se-eu.net/en/projects/partnersearch/project_ideas/  

Zároveň dávame do pozornosti, že Kontaktné miesto pripravuje pre potenciálnych žiadateľov a partnerov INFORMAČNÝ DEŇ k 4. výzve, ktorý sa bude konať koncom mesiaca október 2011. Bližšie informácie o obsahu informačného dňa a podmienkach účasti budú zverejnené v najbližších dňoch.


 

4. výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007 – 2013. Posledná ... !!!

Ako sme už avizovali, posledná, v poradí 4. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu Juhovýchodná Európa (SEE) by mala byť zverejnená 10. októbra 2011, s predpokladanou uzávierkou okolo 21. až 25. novembra 2011. Výzva bude otvorená pre všetky priority a oblasti intervencie Programu SEE:

Alokácia určená pre túto výzvu bude min. 43 mil. EUR zo zdroja ERDF, viac ako 6 mil. EUR zo zdroja IPA a 1 mil. EUR z finančného nástroja ENPI. Disponibilná suma sa môže navýšiť po započítaní zostatkov z realizovaných projektov.

Posledná výzva bude prebiehať iba v jednom kroku, t.j. bez predkladania projektových zámerov (ako to bolo v predošlých výzvach). Žiadatelia a partneri by preto mali včas začať s prípravou projektu a aktívne spolupracovať.

Pre podrobnosti o požiadavkách odporúčame sledovať informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej stránke programu www.southeast-europe.net, prípadne kontaktovať Kontaktné miesto programu SEE na Slovensku:

V súčasnosti je na stránke programu zverejnená informácia o otvorenej predbežnej registrácii (PRE-REGISTRATION) žiadateľov (teda vedúcich partnerov), ktorí plánujú predkladať projekt v rámci 4. výzvy. Projektové žiadosti v tejto výzve musia byť predložené prostredníctvom informačného a monitorovacieho systému IMIS. Predbežná registrácia je povinným krokom pre všetkých vedúcich partnerov pre zabezpečenie vstupu do systému IMIS 2007 – 2013 a predloženie projektovej žiadosti v rámci 4. výzvy!!!

V prípade, že dosiaľ nie ste registrovaným užívateľom, zaregistrujte sa na http://www.se-eu.net/en/registration/

Zároveň si dovoľujeme informovať potenciálnych žiadateľov a partnerov, že Kontaktné miesto pripravuje INFORMAČNÝ DEŇ k 4. výzve, ktorý sa bude konať koncom mesiaca október 2011. Bližšie informácie o obsahu informačného dňa a možnostiach registrácie budú zverejnené v najbližších dňoch.

 

Nepremeškajte! 

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa čoskoro zverejní 4. výzvu na predkladanie projektov! Predpokladaný termín zverejnenia je 10. Október 2011

Už v júni sme Vás informovali o predbežnom oznámení k pripravovanej 4. Výzve a relevantných dokumentoch http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/programove-obdobie-2007-2013-sf-kf/operacny-program-juhovychodna-europa/aktualne/.

Pripravovaná výzva, na rozdiel od predošlých tzv. dvojkrokových, bude počas 7-8 týždňov otvorená pre žiadateľov, ktorí predložia úplné projektové žiadosti v rámci niektorej zo 4 prioritných osí a oblastí intervencie:

 

Predbežná alokácia na výzvu je min. 43 mil. EUR zo zdroja ERDF
Všetky relevantné informácie a dokumenty nájdete na stránke programu http://www.se-eu.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/
Niekoľko projektových nápadov a partnerstvá môžete hľadať na stránke http://www.se-eu.net/en/projects/partnersearch/project_ideas/ 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Kontaktné miesto programu:

Zuzana Fáberová
odbor riadenia programov, sekcia environmentálnych programov a projektov
5956 2432


Zuzana Boďová
odbor riadenia programov, sekcia environmentálnych programov a projektov
5956 2191

 


SPOLOČNÁ NADNÁRODNÁ KONFERENCIA

15-16. septembra 2011
Katowice, Poľsko

Po prvýkrát organizuje 13 programov Európskej nadnárodnej spolupráce spoločnú konferenciu s cieľom prispieť k zlepšeniu kvality života v regiónoch Európy.

Hlavné témy konferencie:

 

 

Bližšie informácie o programe konferencie, účastníkoch, mieste konania a témach nájdete na stránke https://registration.livegroup.co.uk/transnational-cooperation/

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa zaregistrovať
https://registration.livegroup.co.uk/transnational-cooperation/

Programy nadnárodnej spolupráce:
ALPINE SPACE, ATLANTIC AREA, BALTIC SEA REGION, CENTRAL EUROPE, MEDITERRANEAN, NORTH SEA REGION, NORTH WEST EUROPE, NORTHERN PERIPHERY, SOUTH EAST EUROPE, SOUTH WEST EUROPE, MAC REGION, CARIBBEAN REGION, INDIAN OCEAN REGION


Nové publikácie SEE

 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti komunikačné a propagačné materiály Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013, ktoré môžete nájsť na stránke programu http://www.se-eu.net/en/news_and_events/news/newpublications, alebo si ich stiahnuť priamo tu:

(ak je možné, pripojiť k uvedeným názvom prílohy zo súboru v prílohe – 1. Programme brochure, 2 . Project book)

 

3. výzva otvorená

Riadiaci orgán Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013 (South East Europe) dňa 28.4.2011 vyhlásil 3. výzvu na predkladanie projektov, ktorá je zverejnená na stránke programu www.southeast-europe.net,http://www.se-eu.net/en/downloads_section/calls/third_call/

Výzva má strategický charakter a jej zverejneniu predchádzali početné diskusie k výberu prioritných tém/oblastí, ktoré majú byť pokryté predloženými strategickými projektami.
V rámci všeobecne definovaných oblastí programu bolo pre túto výzvu vybraných 5 prioritných oblastí:
Priorita 1, ToR 1: Policy Learning Mechanisms in Support of Cluster Development – mechanizmy na podporu rozvoja klastrov
Priorita 2, ToR 2: Climate Change Adaptation: assessing vulnerabilities and risks and translating them to implementation actions at the regional and local levels – adaptácia na klimatické zmeny: hodnotenie zraniteľnosti a rizík a ich prenesenie do realizačných akcií
Priorita 3, ToR 3.1: Network of (Hub) cities for an increased access and mobility of people in the SEE region – sieť uzlových miest pre zlepšenie dostupnosti a mobility ľudí v regióne
Priorita 3, ToR 3.2: Efficient access to a SEE coordinated multimodal freight network between ports and landlocked – zefektívnenie dostupnosti ku koordinovanej sieti multimodálnej nákladnej prepravy medzi prístavmi a vnútrozemím
Priorita 4, ToR 4: Managing Demographic Change in SEE - Migration and Human Capital as key for sustainable economic growth – riadenie demografickej zmeny – migrácia a ľudský kapitál ako kľúč udržateľného ekonomického rastu
Výzva je dvojfázová. V 1. Fáze, ktorá je otvorená od 28. 4. 2011 do 17. 6. 2011 (18:00 SEČ), žiadatelia predkladajú projektové zámery (Expression of Interest - EoI).
K zapojeniu sa do výzvy a predloženiu projektového zámeru je potrebné prečítať si informácie na stránke programu a postupovať podľa nasledovných krokov:

 1. zaregistrovať sa na stránke programu www.southeast-europe.net
 2. stiahnuť si príslušné dokumenty k výzve a podrobne si ich preštudovať. Tiež je potrebné oboznámiť sa so stavom dostupnosti finančných prostriedkov – tabuľka je zverejnená pod odkazom v texte výzvy.
 3. Vyplniť formulár projektového zámeru (EoI) a Deklaráciu k pre-financovaniu a Prehlásenie o spolufinancovaní v zmysle príručky – vo forme jedného súboru (zip)
  Súbor označte nasledovne: SEE_C_EoI_acronym projektu !
 4. Uploadujte súbor do stanoveného termínu, podľa pokynov v príručke – akceptuje sa iba elektronické predloženie zámeru!
 5. Ak predloženie zámeru prebehlo úspešne, do 24 hodín obdržíte automatické potvrdenie.

Príprava na 4. Výzvu na predkladanie projektov v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa

Otvorenie nasledujúcej 4. výzvy je plánované na október 2011. Výzva bude prebiehať iba v jednom kroku, t.j. počas doby jej zverejnenia (cca. 7 týždňov) sa budú predkladať už kompletné projektové žiadosti. Aby mali potenciálni žiadatelia a projektoví partneri dostatok času na prípravu kvalitného projektu, program na svojej stránke http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/ zverejnil tzv. predbežné oznámenie (pre-announcement) a súvisiace dokumenty. Pre výzvu bude k dispozícii cca. 43 mil. EUR zo zdroja ERDF a ďalšie zdroje nástrojov IPA a ENPI.

Dokumenty k 4. výzve nájdete aj tu: