Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakt

Národný orgán Programu Juhovýchodná Európa pre Slovensko

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Námestie Ľ. Štúra 1
821 35 Bratislava


Kontaktné miesto Programu Juhovýchodná Európa pre Slovenskú republiku

 

Finančná kontrola prvej úrovne (First Level Control) – Certifikácia výdavkov:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
Karloveská 2
842 02 Bratislava

Ing. Peter Bognár
Tel. 0906 314 133

Pre nástupnícky Dunajský nadnárodný program – obdobie 2014 – 2020, bol za kontaktné miesto určený Úrad vlády SR:

Magdaléna Hájeková
02/ 20925 905

František Koločány
02/ 20925 901

František Novotný
02 / 20925 901

Bližšie informácie nájdete na http://www.danube2014.gov.sk/.