hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Spoločná národná komisia pre programy nadnárodnej spolupráce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 1005 zo dňa 6.12.2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 postavenie národného orgánu pre operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca, a to pre Operačný program Stredná Európa a Operačný program Juhovýchodná Európa.

Spoločná národná komisia pre programy nadnárodnej spolupráce bola zriadená na základe rozhodnutia ministra životného prostredia č. 41/2008-5.1. zo dňa 12.mája 2008. Spoločná národná komisia je poradným orgánom ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre zabezpečenie riadenia a koordinácie aktivít Slovenskej republiky v rámci cieľa Európska územná spolupráca – nadnárodná spolupráca.

Na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 17. júla 2008 v Bratislave, si Spoločná národná komisia pre programy nadnárodnej spolupráce schválila svoj štatút (+ Príloha č. 2) a rokovací poriadok.