hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

ACC04P03 - Voda pre klímu - environmentálne technológie

Verejné obstarávania:  

21.06.2022Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Rekonštrukcia učebne ako súčasť informačného bodu v rámci projektu: SAVE WETLANDS TOGETHER“

10.10.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Rekonštrukcia učebne ako súčasť informačného bodu v rámci projektu: SAVE WETLANDS TOGETHER“ - opakované

20.10.2022 Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Monitorovacia sieť" (Vestník 227/2022 pod číslom 44 394 – WNT) 

26.01.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Zakúpenie chemikálií a spotrebného materiálu“ 

02.02.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Odstránenie sukcesných náletových drevín“  - ZRUŠENÉ

20.02.2023 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Odstránenie sukcesných náletových drevín (SND)“  (Vestník č. 38/2023, oznámenie  7699 – WNS)

 

Zmluvy:  

30.01.2023Zmluva o dielo k zákazke s názvom „Rekonštrukcia učebne ako súčasť informačného bodu v rámci projektu: SAVE WETLANDS TOGETHER“ 

17.03.2023 - Kúpna zmluva ŠOP SR-Z/278/2023 „Monitorovacia sieť“