hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC04P03 - Voda pre klímu - environmentálne technológie

Verejné obstarávania:  

21.06.2022Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Rekonštrukcia učebne ako súčasť informačného bodu v rámci projektu: SAVE WETLANDS TOGETHER“

10.10.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Rekonštrukcia učebne ako súčasť informačného bodu v rámci projektu: SAVE WETLANDS TOGETHER“ - opakované

20.10.2022 Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Monitorovacia sieť" (Vestník 227/2022 pod číslom 44 394 – WNT) 

26.01.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Zakúpenie chemikálií a spotrebného materiálu“ 

02.02.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Odstránenie sukcesných náletových drevín“  - ZRUŠENÉ

20.02.2023 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Odstránenie sukcesných náletových drevín (SND)“  (Vestník č. 38/2023, oznámenie  7699 – WNS)

12.05.2023 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Vybudovanie dažďovej záhrady - vsakovanie dažďových vôd zo striech rodinného domu a garáže - vytvorenie edukačnej mokrade"

04.09.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Vodozádržné opatrenia Bartošovo, Kopernica, Michalka, Gajdošovo“

 

Zmluvy:

16.11.2022 Kúpna zmluva č. Z202213710_Z „Chemikálie a spotrebný materiál“

31.01.2023Zmluva o dielo k zákazke s názvom „Rekonštrukcia učebne ako súčasť informačného bodu v rámci projektu: SAVE WETLANDS TOGETHER“ 

17.03.2023 - Kúpna zmluva ŠOP SR-Z/278/2023 „Monitorovacia sieť“

31.03.2023 - Zmluva na poskytnutie služby „Odstránenie sukcesných náletových drevín“ (Časť 1)

27.06.2023Zmluva na poskytnutie služby „Odstránenie sukcesných náletových drevín“ (Časť 2)

10.07.2023 - Zmluva o dielo "Vybudovanie Dažďovej záhrady – edukačná mokraď“ 

13.10.2023 - Zmluva na predmet zákazky „Správa pozemkov Michalka, Gajdošovo“  

13.10.2023 - Zmluva na predmet zákazky „Vodozádržné opatrenia Bartošovo, Kopernica, Michalka, Gajdošovo“