hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

ACC04P02 - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Verejné obstarávania:  

29.04.2022 Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Vybavenie na hydrologický monitoring“

Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

28.06.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Zabezpečenie a spracovanie údajov leteckého laserového skenovania (LIDAR)"

05.08.2022 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom „Celoplošné mapovanie biotopov (lesných, nelesných a sukcesných štádií) s výskytom rašelinísk na 6 lokalitách; spracovanie záznamov z mapovania"

 

Zmluvy: 

07.06.2022 - Kúpna zmluva č. 158-36/2022 „Vybavenie na hydrologický monitoring“

27.07.2022 - Zmluva o dielo č. 158-53/2022 "Zabezpečenie a spracovanie údajov leteckého laserového skenovania (LIDAR)" 

21.11.2022 - Zmluva o dielo 158-62/2022 „Mapovanie biotopov“