hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 73 k ACC03

Akým spôsobom sa definuje cieľová hodnota pre indikátor výsledku 1.2 „počet škôl realizujúcich kampane na zvyšovanie povedomia“? 

V zmysle kapitoly 2. výzvy sa Kampaňou na zvyšovanie povedomia rozumie „plánovaná séria koordinovaných komunikačných aktivít, ktoré sú realizované na dosiahnutie spoločného cieľa pre definovanú cieľovú skupinu a sú vykonávané v definovanom časovom období.“ V tomto kontexte sa predpokladá realizácia 1 kampane v rámci projektu. 

Žiadateľ je povinný pri definovaní cieľovej hodnoty uvedeného indikátora postupovať v zmysle tejto definície.

Podrobný opis indikátora je uvedený v Príručke pre žiadateľa a v Príručke pre hlavné indikátory (Core indicators guidance)“.