hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 72 k ACC03

Akým spôsobom môže žiadateľ definovať cieľovú hodnotu pre indikátor výstupu 1: „počet osôb, ktoré uviedli že ich správanie je šetrnejšie voči klíme“?

V zmysle kapitoly 2. výzvy „Očakávania a výsledkový rámec“ správca programu nestanovuje pre uvedený indikátor minimálne požiadavky, ktoré musí oprávnený projekt spĺňať.

Je na žiadateľovi, do akej miery prispeje projektovými aktivitami a zvolenými opatreniami k plneniu tohto indikátora. Reálnosť dosiahnutia odhadu cieľovej hodnoty pre projekt, ktorý si žiadateľ stanoví, bude individuálne posudzovaná v rámci odborného hodnotenia žiadosti o projekt. Projekty s vyššou cieľovou hodnotou budú mať prioritu.

Spôsob, akým bude uvedený indikátor vyhodnocovaný, je uvedený v Prílohe 2 Príručky pre žiadateľa.