hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 70 k ACC03

Sú definované limity pre externých expertov v rámci rozpočtu projektu?

Správca programu uvádza základné odporúčania k hospodárnosti  rozpočtu projektu v kapitole 14.5 príručky pre žiadateľa. Oprávnenosť výdavkov sa posudzuje v kontexte cieľa projektu, navrhovaných projektových aktivít a podmienok oprávnenosti definovaných v kapitole 5 výzvy.